meer home

 

Welkom op de website van Wijkcentrum Symfonie

In het Arnhemse Broek is sinds 2004 de eerste Bredeschool van Arnhem gevestigd. Wijkcentrum Symfonie maakt onderdeel uit van Rijnstad en werkt aan het welzijn van bewoners in het Arnhemse Broek en aan het verbeteren van het sociaal leefklimaat van bewoners. 
Het team bestaat uit diverse beroepskrachten die samen met vrijwilligers, bewoners en stagiaires een aantal speerpunten nastreeft.

  • Het samenleven in de wijk en het bevorderen van integratie
  • Het versterken van de onderlinge band tussen bewoners
  • Het slaan van bruggen tussen kansarme en kansrijke bewoners
  • Stimuleren tot maatschappelijke participatie en tegen gaan van maatschappelijk isolement

In de praktijk doen we dit door het organiseren van diverse activiteiten. Voor alle buurtbewoners van jong tot oud. Activiteiten waar je gemakkelijk binnenloopt op het gebied van recreatie,ontmoeting, educatie en vorming. We hebben extra aandacht voor de jeugd in de vorm van kinderwerk en jongerenwerk. Kortom een goede mix van ontspanning en educatie.
Sportbedrijfmedewerker David neemt afscheid van Arnhemse Broek

 

 

David Roig is 5 jaar werkzaam geweest als sportleider van Sportbedrijf Arnhem in het Arnhemse Broek. Ook was hij afgelopen seizoen de hoofdtrainer van SML. En heeft hij ook een paar jaar voor Vitesse gewerkt.

Wekelijks begeleidde David met veel plezier de (voetbal) activiteiten met kinderen en jongeren zoals de sportmix, pauze sport bij de Paulusschool, de jongereninloop samen met het jeugdwerk van Rijnstad in wijkcentrum de Symfonie en natuurlijk de Vitesse Hattrick. In een kort interview vertelt hij dat hij stopt om voor zijn ouders te gaan zorgen die al op leeftijd zijn en in Spanje wonen. Tja daar zijn de regels nu nog heel streng wat betreft de Corona Crisis.

Waar kijkt David met trots op terug zijn werken in deze wijk? Hij antwoord doordat hij in de wijk in de flat boven de Symfonie woont heeft hij jongeren op heeft zien groeien. Tieners waarvan hij eerst dacht dat het de verkeerde kant op zou gaan hebben zich toch heel goed ontwikkelt. Jongeren die hij wekelijks bij de jongereninloop of Vitesse Hattrick zag. Hier is hij trots op. Ook ziet hij in de wijk veel saamhorigheid; mensen zijn bereid elkaar te helpen en willen samen werken. In Spanje, waar hij 20 jaar geleden voor het laatste nog woonde, zag hij dat de mensen daar meer individueel gericht zijn. Maar door samenwerken bereik je vaak meer!

Zijn tip aan de wijk voor de toekomst is dat we boven alles proberen goede mensen te zijn /worden. Elkaar te steunen en te helpen. In het Arnhemse Broek ziet hij dit gebeuren en hoopt dat de mensen dit vasthouden.

David bedankt alle kinderen, vrijwilligers, jongerenwerkers Benno en Irja van Rijnstad en collega’s Frauke en team playground Thialf voor de fijne samenwerking van afgelopen jaren.

 

 facebookpagina jeugdwerk de symfonie  


snapchat: jeugdwerkbroek

 https://www.instagram.com/jeugdwerksymfonie/ 

programma

basketbal 18+

Aanvang: 20:00-21:30 uur | Playground Thialf

basketbal 18+

Aanvang: 20:00-21:30 uur | Playground Thialf

basketbal 18+

Aanvang: 20:00-21:30 uur | Playground Thialf

sport en spel Playground de Blokhut

Aanvang: 14:00-16:00 uur | 4 t/m 8 jaar

uitje naar Jumpsquare 8 t/m 21 jaar

Aanvang: 13:00-16:00 uur | € 2,- p.p.

sport toernooien

Aanvang: 19:00-21:00 uur | 10 t/m 21 jaar gratis playground Thialf