jeugdwerk 4 t/m 21 jaar

Het jeugdwerkteam CSA bestaat uit jeugdwerkers van Rijnstad. Er wordt intensief samengewerkt om samen met kinderen, jongeren, vrijwilligers en stagiaires allerlei activiteiten te kunnen organiseren.

In de wijk

We zijn er voor alle jeugd, tussen de 4 en 21 jaar. Niet alleen voor probleem- en hangjongeren. We hebben ook een signalerende en preventieve rol in de wijk. Een ambulant jongerenwerker kom je op verschillende plekken tegen in de wijk. Een van de taken van het ambulant jongerenwerk is zoveel mogelijk in contact te komen met jeugd. We gaan regelmatig de wijken in, ook 's avonds. Het jeugdwerkteam heeft nauw contact met de gemeente en wij kunnen een schakel zijn tussen de jeugd en de gemeente. Wij kunnen aangeven wat ze bijvoorbeeld graag zouden willen in de buurt.

De activiteiten
Er zijn verschillende activiteiten en projecten voor jeugd in ’t Arnhemse Broek, naschooltijd, maar ook in vakanties. Deze activiteiten vinden voornamelijk plaats in wijkcentrum Symfonie, maar soms ook bij Playground Thialf of Playground De Blokhut en vaak in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem. Het zijn veilige en ongedwongen plekken. Kinderen en jongeren dragen zelf ideeën aan en kunnen de mogelijkheid krijgen om deze ook uit te voeren en zelfs vrijwilliger te worden. Het jeugdwerk is bijzonder omdat de activiteiten geen doel op zich zijn, maar een middel om vaardigheden van kinderen en jongeren te vergroten. Ook is er aandacht voor thema’s die voor de jeugd van belang zijn. Hierdoor krijgen ze betere startkansen in de samenleving. 

Hulp en ondersteuning voor jeugd en ouders

De jeugdwerkers zijn zelf geen hulpverleners, maar helpen bij uiteenlopende zaken. Soms is het alleen een luisterend oor bieden, of iemand de weg wijzen die bijvoorbeeld graag wil sporten in de wijk. Het kan zijn dat een kind nieuw is in de buurt, of dat er geen geld is. Dan kunnen we aankloppen bij de Stichting Leergeld of collega’s van Sportbedrijf Arnhem. We hebben daarnaast korte lijntjes met hulpinstanties. Bij de activiteiten is regelmatig een vaste collega vanuit het sociaal wijkteam aanwezig om ook dichtbij de jeugd te zijn.

Ook kinderen of jongeren die met pesten te maken hebben, het moeilijk hebben op school of zich in een lastige thuissituatie bevinden, kloppen regelmatig aan voor hulp. Soms praten de jeugdwerkers - na overleg met het kind - met ouders en/of school. We kijken samen wat nodig is. Vroegtijdig signaleren en preventie, kan door onze manier van samenwerking. De jeugd is in beeld van 4 t/m 27 jaar. Als een kind zegt dat het vastloopt, dan hebben wij een doorverwijzende functie. Ook kunnen we ouders helpen, door mee te denken.

Het team jeugdwerk CSA

Irja Janssen (jeugdwerker)
i.janssen@rijnstad.nl
026-4330033 / 06-50643721
di./wo./do./vr.

Benno Jongert (jeugdwerker) 
b.jongert@rijnstad.nl
026-4430033 / 06-15247010
di./wo./do./vr.

Adem Karaciftci (ambulant jongerenwerker)
a.karaciftci@rijnstad.nl
06-52608945